Marianne kom in på detta med FM-hund genom en klubbkamrat.

På den tiden var det uppdelat i dels hemvärnshund och dels flygvapenhund, dessa hade olika krav och flyghunden lämnade man ifrån sig till en annan förare.

För ett par år sedan blev det dock ett nytt, enhetligt begrepp; Försvarsmaktshund. Där gör alla samma inträdesprov och slutprov (cert-prov ).

Marianne gjorde sitt första prov 1992.

Momenten går ut på att man utnyttjar hundens fantastiska förmåga att uppfatta ljud och dofter i terrängen.

Man tränar bl.a  hunden i att från en patrullstig, eller en fast postering,  höra och markera folk som befinner sig i närheten. Hunden varnar på detta sätt sin förare för inkräktare som finns i terrängen.

Spårmomentet kommer in genom att hunden får söka och avslöja personer som finns i området.

Det här är ett jätteroligt sätt att arbeta tillsammans med sin hund.
Det ingår spår, vind och ljudmarkeringar från patrullstig.
Där ligger också ett lydnadskrav.

                                 

 

Det är Svenska Brukshundklubben som på uppdrag av försvaret utbildar förare och hundar, som sedan placeras i olika förband.
Deras uppgift kan sen bli att komplettera bevakningen.

En del hundar specialutbildas vidare och kan sedan vara till stor nytta i olika internationella insatsstyrkor.

Vill du läsa mer om detta så finns information på SBK,s hemsida, och hos din lokala klubbs tjänstehundssektor.